адача 15. Компанія Syntas Systems виплачує дивіденди у відповідності з остаточною теорією

Компанія Syntas Systems виплачує дивіденди у відповідності з остаточною теорією дивідендних виплат. В поточному році компанія вклала в нові проекти А дол. і отримала дохідність більше, ніж r %, що вимагали інвестори. На ринку в теперішній час розміщено К акцій.

Визначити:

1. Яким буде дивіденд на акцію, якщо власні готівкові кошти компанії складають В дол. і вона не залучає кредити?

2. Яким буде дивіденд на акцію, якщо власні готівкові кошти компанії складають С дол. і вона не залучає кредити?

3. Розкажіть про недоліки остаточної теорії дивідендних виплат з позиції інвестора, що бажає отримати грошовий дохід.

Зробити висновки.

Вихідні дані

№ за/п Показники Одиниці виміру Номери варіантів адача 15. Компанія Syntas Systems виплачує дивіденди у відповідності з остаточною теорією
I III V VII IX
1. Величина вкладу в нові проекти (А) тис.дол.
2. Отримана дохідність (r) %
3. Кількість акцій на ринку (N) тис.шт.
4. Власні готівкові кошти компанії (В) тис.дол.
5. Власні готівкові кошти компанії (С) тис.дол.

адача 16

На основі наведених даних підрахуйте середньозважену вартість капіталу для компанії АВС.

№ за/п Показники Одиниці виміру Номери варіантів
IV VI VIII X
1. Кількість акцій тис.шт.
2. Вартість однієї акції дол.
3. Очікуєма дохідність акцій %
4. Поточний борг за номіналом млн.дол.
5. Продаж на ринку до номіналу %
6. Дохідність до погашення %
7. Гранична ставка податку %

Зробити висновки.


documentanmamld.html
documentanmatvl.html
documentanmbbft.html
documentanmbiqb.html
documentanmbqaj.html
Документ адача 15. Компанія Syntas Systems виплачує дивіденди у відповідності з остаточною теорією